Pentru asigurarea împotriva dezastrelor naturale, din punct de vedere al construcției, locuințele se împart în două categorii:

  • Tip A: pentru care suma asigurată este de 20.000 Euro. Construcţie cu structură de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn, sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.
  • Tip B: pentru care suma asigurată este de 10.000 Euro. Construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

Locuinţele din imobilele cu bulina roşie nu pot fi asigurate prin intermediul acestui tip de asigurare.

Prima anuală obligatorie (nedivizibilă) este de:

  • 20 euro în cazul locuinţelor de tip A
  • 10 de euro în cazul locuinţelor de tip B

Durata:

Poliţa poate fi încheiată pe o perioadă de 1 an. Valabilitatea poliţei intră în vigoare în 24 de ore de la emiterea acesteia.

Acte necesare

  • Cartea de identitate/Buletinul contractantului (cel care solicită asigurarea)
  • Datele din contractul de proprietate al asiguratului (proprietarul locuinţei asigurate)
  • Cartea de identitate/Buletinul asiguratului (este dezirabil dar nu obligatoriu - necesar pentru validarea datelor)

Consultă aici birourile Oney unde poţi încheia asigurarea locuinţei împotriva dezastrelor.

Copyright © Oney Finances SRL All Rights Reserved.
Dezvoltat de: aicontrol.ro