Acum și cu plata în rate

Este o asigurare obligatorie prin care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămările corporale suferite.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situaţia materială a celui care a produs paguba. În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este în interesul terţului păgubit, dar şi în interesul celui care a produs paguba.

Durata: Poliţa poate fi încheiată, la alegerea asiguratului, pe o perioadă de o lună (pentru autoturismele cu numere provizorii sau autoturismele neînmatriculate - noi), 6 luni sau de 1 an. Valabilitatea poliţei intră în vigoare dupa 24 de ore de la încheiere.

Preţul se stabileşte în funcţie de evaluarea autoturismului şi bonitatea clientului. Evaluarea autoturismului pentru care se încheie poliţa se va face ţinându-se cont de următoarele caracteristici: capacitatea cilindrică, vechimea autoturismului, istoricul asiguratului din ultimele 12 luni. De asemenea, preţul se stabileşte şi în funcţie de proprietar: persoană juridică/persoană fizică/pensionar, persoană cu handicap, diferit în funcție de Asigurator.

Plafonul maxim de despăgubire pentru :

  • Pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, este 1.000.000 euro și pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate este situat la 5.000.000 euro.

Aceste limite maxime de despăgubiri sunt stabilite în euro, însa vor fi calculate în lei, la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naționala a României.

Bonus-malus

Bonus-malus este un sistem de asigurări prin care prima de asigurare poate fi redusă (bonus) dacă în anul anterior asiguratul nu a avut daune sau poate fi mărită (malus) dacă asiguratul a înregistrat daune.

Noi nu te taxăm cu nimic în plus

Utilizarea serviciului de achiziționare RCA este gratuită pentru toți clienții Oney.

Modalitate de plată :

  • Cash în momentul achiziționării
  • În rate fixe fără costuri suplimentare pentru posesorii de card Auchan MasterCard.
Copyright © Oney Finances SRL All Rights Reserved.
Dezvoltat de: aicontrol.ro