TERMENI ȘI CONDIȚII

WWW.ONEY.RO

I. Preambul

Site-ul www.oney.ro (”Site-ul”) este proprietatea ONEY FINANCES SRL, o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Str. Brașov nr. 25, et. 5, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14345/2006, cod unic de înregistrare RO19002592, capital social 8.037.750 RON  (în continuare „Oney”, „noi”).

Ce facem?

Oney Finances SRL (”Oney”) este o companie ce oferă soluții inovatoare de plată, într-un mediu digital, alături de partenerii și afiliații noștri. Mai multe detalii găsești pe site, în secțiunea ”Despre noi”.

Ca să poți accesa Site-ul, trebuie să accepți acești Termeni & Condiții pe care îi vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți sau asupra cărora te interesezi și ne ceri mai multe informații.

Îți recomandăm să citești cu atenție prezentul document.

Modificări și cea mai recentă versiune

ONEY își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare. Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicată în cadrul acestei pagini în cazul în care va suferi modificări.

II. Drepturi de proprietate intelectuală

Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de ​proprietate intelectuală, indiferent că sunt înregistrate, în curs de înregistrare sau doar existente referitoare la produsele și serviciile prezentate pe Site sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Site-ului sau după caz, a licenţiatorilor Site-ului sau a furnizorilor Oney. Vizitatorul, utilizatorul sau clientul va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

Nu vei acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în articolele de mai sus. Te obligi să nu folosești în activitatea ta niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale produselor, serviciilor și informațiilor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

Toate informațiile disponibile pe Site (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise de către Site, orice informație comunicată ție (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Platformă, activitatea acesteia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Site-ului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Oney, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Utilizatorul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site în alte scopuri decât cele permise prin prezentul document sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

Folosirea făra acordul ONEY a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului numai în limitele menționate în prezentul document.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt proprietatea ONEY și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

III. Ne-ofertare

Niciuna dintre informațiile prezentate în cadrul acestui Site nu ar trebui interpretată ca o invitație, ofertă sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice produs, sau de a vă angaja în orice altă tranzacție sau consiliere.

De asemenea, până la semnarea unui Contract la distanță sau furnizarea acordului / consimțământului tău în vreun fel care să ducă la încheierea unui Contract, informațiile oferite prin intermediul Site-ului sunt orientative și pot suporta schimbări de moment, independent de cele afișate prin intermediul Site-ului și fără ca răspunderea Oney, a reprezentanților sau colaboratorilor săi să poată fi angrenată în vreun fel. 

IV. Folosirea Site-ului

Nu vei utiliza Site-ul:

a) în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;

b) în orice scop care nu este permis de acești Termeni;

c) în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale;

d) pentru a distribui reclame de orice fel sau post sau să comunici în alt mod orice material sau mesaj fals sau înșelător de orice fel, inclusiv cu privire la concurenți, potențiali concurenți etc.;

e) în orice mod care, cu intenție sau fără, hărțuiește, amenință sau intimidează orice alt utilizator sau vizitator;

f) în orice mod care indiferent dacă este cu intenție sau fără, promovează sau incită la, rasism, violență, ură sau vătămarea fizică sau morală de orice fel;

g) în orice mod care este abuziv, defăimător, inexact, obscen, jignitor sau explicit sexual;

h) să postezi fotografii sau imagini ale unei alte persoane fără permisiunea sa (și dacă este minor, permisiunea tutorelui legal al minorului);

i) să promovezi activități ilegale sau în orice fel care să conducă la încurajarea, achiziționarea sau desfășurarea oricărei activități ilicite sau infracționale sau care poate provoca vătămări, suferințe sau neplăceri oricărei persoane;

j) să accesezi, să manipulezi, să produci daune sau să utilizezi zone care nu sunt destinate publicului ale serviciilor, sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor Oney sau ale sistemelor de livrare tehnică ale furnizorilor Oney;

k) să accesezi sau să încerci să accesezi date ale altor utilizatori ai serviciilor sau să pătrunzi, accesezi, penetrezi oricare dintre măsurile de securitate referitoare la servicii sau să sondezi, să scanezi sau să testezi vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să încalci sau să eviți orice securitate sau măsuri de autentificare;

l) în orice mod care, intenționat sau nu, duce în eroare sau are drept scop înșelarea altui utilizator sau vizitator al Site-ului;

m) să introduci orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, refuzul atacurilor de serviciu (denial of services), bombele de timp, viermii, caii troieni, viruși sau orice alt software sau hardware malefic;

n) să interferezi sau să perturbi (sau să încerci să faci acest lucru) accesul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcare, flooding, spaming,bombardare prin poștă a serviciilor sau prin scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru servicii;

o) să copiezi, să modifici sau să distribui conținutul altor Utilizatori fără consimțământul acestora;

p) în alte scopuri comerciale decât cele permise în mod expres în acești Termeni;

q) să ocolești măsurile utilizate pentru a preveni sau restricționa accesul la servicii;

r) să soliciți sau să furnizezi servicii ilegale;

s) să recoltezi sau să colectezi informații despre alți Utilizatori sau vizitatori fără acordul lor;

t) să obții acces neautorizat la servicii, serverul pe care sunt stocate serviciile sau orice server, computer sau bază de date conectat la servicii;

u) să falsifici orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice e-mail sau postare, sau în orice mod să folosești Serviciile pentru a trimite informații sursă alterată, înșelătoare sau falsă;

v) să răzui, să crawlezi sau să păstrezi sau să utilizeze altfel serviciile sau orice conținut pentru phishing, spam, trolling sau orice scop (comercial) neautorizat; sau

w) să promovezi sau să sprijini sau să soliciți implicarea în orice altă platformă sau cauză politică, religioasă (recunoscută ca organizată sau neorganizată), cult sau sectă de orice fel.

V. Lipsa de responsabilitate

ONEY nu a revizuit site-urile către care există link-uri din acest site, și nu este responsabil pentru conținutul paginilor care nu se află pe site sau pentru alte site-uri care au legaturi către / dinspre acest site.

ONEY nu este responsabilă pentru expresiile și procedurile folosite de operatorii acestor site-uri web, tu fiind singurul responsabil pentru transmiterea datelor personale pe aceste site-uri.

În cazul în care vizitezi unul dintre aceste site-uri web, îți recomandăm să te familiarizați cu regulile de utilizare a respectivului site web, politica de confidențialitate și prelucrare a datelor, precum și cu standardele de securitate folosite.

VII. Lipsa de garantie

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. ONEY nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori sau că erorile vor fi corectate.

ONEY și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiesțe acest site.

Prezenele termeni si Condiții se completează, după caz, cu alte documente afișate pe site-ul www.oney.ro.

ONEY FINANCES SRL

20.03.2020

Copyright © Oney Finances SRL All Rights Reserved.
Dezvoltat de: aicontrol.ro