TERMENI SI CONDITII

WWW.ONEY.RO

I. Preambul

Site-ul www.oney.ro este proprietatrea SC ONEY FINANCES SRL, o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Str. Brasov nr. 25, et. 5, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14345/2006, cod unic de inregistrare RO19002592, capital social 8.037.750 RON  (in continuare „Oney”, „noi”).

 

Folosirea acestui site, implica acceptarea termenilor si conditiilor cuprinse in acest document, precum si a conditiilor specificate in alte documente ce fac referire la utilizarea site-ului. Avand in vedere acestea si pentru folosirea, in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea completa a prezentului document.

 

ONEY isi asuma dreptul de a face modificari ale prevederilor ce urmeaza fara notificare. Cea mai recenta versiune a acestui document va fi publicata in cadrul acestei pagini in cazul in care va suferi modificari.

II. Drept de proprietate intelectuala 

Intregul continut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date - este proprietatea ONEY si a furnizorilor sai si este aparat de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

Folosirea fara acordul ONEY a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Se permite folosirea site-ului numai in limitele metionate in prezentul document.

De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt proprietatea ONEY si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului

III. Datele cu caracter personal

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica cum sunt numele, adresa, data nasterii, nr. de telefon, e-mailul, date de identitate etc. De regula, primim aceste date de la tine atunci cand completezi un formular, on-line sau pe hartie, semnezi un contract, ne trimiti o scrisoarea sau un e-mail sau vorbim la telefon.

Atunci cand accesezi site-ul, serverele noastre creeaza in mod automat inregistrari ale vizitei tale. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date. Pentru mai multe informatii, te rugam sa consulti documentul privind Cookie Policy


Cui apartin datele pe care le procesam?

Cu privire la acesti Termeni si Conditii, ONEY proceseaza datele celor care acceseaza acest site

In ce scop procesam datele?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii Oney (domeniul principal de activitate conform codului CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.);

Datele sunt separate in baze de date in functie de scopul prelucrarilor: (i) intermediere in servicii financiare; (ii) implementarea unui sistem de autentificare pentru autorizarea platilor bazat pe recunoasterea aprentelor digitale prin intermediul cititorului biometric; (iii) marketing (iv) resurse umane.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul intermediere in servicii financiare sunt obtinute de la partenerii contractuali.

Conditiile in care ONEY proceseaza datele?

ONEY proceseaza date doar cu consimtamantul tau, atunci cand are o obligatie legala sau poate justifica un interes legitim superior, sau in cazul in care este necesara procesarea datelor cu caracter personal pentru a putea executa un contract.

Sunt datele tale sigure la ONEY?

ONEY protejeaza datele cu caracter personal prin aplicarea unor masuri și tehnologii de securitate precum protecție cu parola, criptare, securizare fizica, etc, pentru a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Toti angajatii sunt autorizati sa aiba acces la date personale doar din aria de lucru si au obligatia de a lua masurile de siguranta corespunzatoare pentru a proteja aceste date cu caracter personal.

Catre cine poate transfera ONEY datele?

Cu respectarea tuturor obligatiilor legate de confidentialitate si securitate, ONEY poate transfera date catre afiliatilor sai precum si partenerilor sai comerciali BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti si entitati din grupul Auchan. De asemnea, datele pot fi furnizate catre parteneri contractuali, furnizori de servicii, persoane imputernicite, instante, autoritati publice, organe judiciare, prestatori de servicii de plata, organizatii de carduri, banci corespondente, birouri de credit, entitati de colectare/recuperare creante, societati de asigurare, organizatii de cercetare a pietei


Transferurile de date se pot face atat in UE, cat si in afara UE, cu respectarea conditiilor impuse de lege.

Cat timp proceseaza ONEY datele?

ONEY prelucreaza datele personale pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate.

IV. Care sunt drepturile tale?

1. Dreptul de informare – persoana vizata va avea la cunostinta urmatoarele informatii: identitatea si datele de contact ale operatorului; scopurile prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatii cu privire la transferul de date catre o tara terta, garantii adecvate; perioada de stocare; drepturile persoanei vizate; dreptul de a formula o plangere; eventualele consecinte ale nefurnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.

2. Dreptul de acces la date – persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Oney o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii, perioada stocarii (acolo unde este posibil), existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii, dreptul de a depune o plangere în faţa unei autorităţi de supraveghere, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. Totodata, persoana vizata poate solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

3. Dreptul la rectificare –persoana vizata are dreptul de a obtine rectificarea de catre Oney a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

4. Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Oney stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Oney are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) cand pesroana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) pesroana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Oney in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane.

5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoana vizata are de a obtine din partea Oney restrictionarea prelucrarii in cazul in care se intr-unul din urmatoarele cazuri: (i) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (iii) Oney nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicitata pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) pesroana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Oney prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Oney, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii. In exercitarea acestui drept, persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Oney la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

7. Dreptul la opozitie – persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, in orice moment, prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata transmisa la Oney Finance S.R.L., str.Brasov nr.25,sector 6, Bucuresti, pentru exercitarea acestor drepturi.

Cererea dumneavoastra trebuie sa precizeze adresa (este acceptata inclusiv o adresa de e-mail) la care doriti sa vi se comunice raspunsul.

In cazul in care considerati ca raspunsul / actiunile / inactiunile ONEY v-au incalcat drepturile ce tin de protectia datelor cu caracter personal puteti adresa o sesizare companiei noastre sau direct Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

V. Ne-ofertare

Nici una dintre informatiile prezentate in cadrul acestui site nu ar trebui interpretata ca o

invitatie, oferta sau recomandare de a achizitiona sau de a dispune de orice produs,

sau de a va angaja in orice alta tranzactie, sau consiliere

VI. Lipsa de responsabilitate

ONEY nu a revizuit site-urile catre care exista link-uri din acest site, si nu este responsabil pentru continutul paginilor care nu se afla pe site sau pentru alte site-uri care au legaturi catre / dinspre acest site.

ONEY nu isi asuma nici o responsabilitate privind sistemul de protectie a confidentialitatii utilizat de aceste site-uri, privind continutul sau acuratetea lor.

 

VII. Lipsa de garantie

Nu se ofera garantii cu privire la materialele oferite pe acest site. ONEY nu accepta responsabilitatea si nu garanteaza ca functiile de pe acest site nu vor fi intrerupte sau nu vor avea erori, sau ca erorile vor fi corectate.

ONEY si angajatii sai nu accepta nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate in urma utilizarii acestui site si al continutului acestuia, incluzand aici defectarea computerului dumneavoastra ca urmare a accesarii sau utilizarii serverului care gazduieste acest site.

Prezentele termeni si Conditii se completeaza, dupa caz, cu alte documente afisate pe site-ul www.oney.ro

ONEY FINANCES SRL

20.02.2019

Copyright © Oney Finances SRL All Rights Reserved.
Dezvoltat de: aicontrol.ro